Menu

Udvalg & Grupper

Organisationen i Horne fS Fodbold er opbygget af udvalg og grupper, hver med deres specifikke opgaver. Alle udvalg/grupper arbejder efter en samlet Handlingsplan, med en beskrivelse af arbejdsopgaver for de enkelte udvalg/grupper. Handlingsplanen bliver hvert år revideret og tilrettet klubbens behov og ønsker.

For at sikre kontinuitet og effektiv kommunikation, beslutningsgrundlag samt arbejdsrum for nedenstående udvalg/grupper, er en eller flere af konsulenterne en del af alle udvalg, dog undtaget Forretningsudvalget.

Du kan herunder se hvem der medlem af de forskellige udvalg/grupper, samt hvordan du kommer i kontakt med de enkelte personer

 

Børnegruppe                                                                                                                           

Udvalget der varetager de sportslige interesser sammen med trænerstab.

Svend Erik Nielsen 62 60 20 22 24 82 20 14 sen@horne-fs.dk
Karsten Christoffersen 62 60 21 71 30 11 53 89 karstenogjette@mail.dk
Jan Skovhøj 21 40 62 74   janskovhoej@hotmail.dk
Morten Sørensen 62 61 65 43 20 62 26 96 morten_line@hotmail.com
Rasmus Klausen 22 46 95 64   rakl@mail.dk

                                                                                                                 

Forretningsudvalg
Udvalget der tager sig af den overordnede og daglige drift af fodboldafdelingen.

Svend Erik Nielsen 62 60 20 22 24 82 20 14 sen@horne-fs.dk
Hans Martin Møller 63 60 00 03 23 26 20 75 hamm@horne-fs.dk
Lars Raun 62 61 73 01 72 53 39 56 lars_raun@yahoo.dk
John Larsen 23 44 70 80   kasserer@horne-fs.dk
Jens Jensen 25 30 50 51   j.s.jensen1975@gmail.com