Menu

Udvalg

Organisationen i Horne fS Fodbold er opbygget af 5 udvalg, hver med deres specifikke opgaver. Alle udvalg arbejder efter en samlet Handlingsplan, med en beskrivelse af arbejdsopgaver for de enkelte udvalg. Handlingsplanen bliver hvert år revideret og tilrettet klubbens behov og ønsker.

For at sikre kontinuitet og effektiv kommunikation, beslutningsgrundlag samt arbejdsrum for nedenstående udvalg, er en eller flere af konsulenterne en del af alle udvalg, dog undtaget Forretningsudvalget.

Du kan herunder se hvem der medlem af de forskellige udvalg, samt hvordan du kommer i kontakt med de enkelte personer.

Fodboldudvalg
Det øverste samlende udvalg, hvor alle udvalg referer til og hvor alle områder i klubben varetages.

Svend Erik Nielsen 62 60 20 22 24 82 20 14 sen@horne-fs.dk
Hans Martin Møller 63 60 00 03 23 26 20 75   hamm@dbufyn.dk      
Lars Raun 62 61 73 01 72 53 39 56 lars_raun@yahoo.dk
John Larsen 23 44 70 80   jolarsen53@gmail.com
Jens Jensen 25 30 50 51   j.s.jensen1975@gmail.com
Morten Nielsen 51 26 20 19   mn5641@gmail.com  
Mathias Pilegaard 20 97 21 83   nielsen158@hotmail.com
Ole Pedersen 51 32 88 89   olefp@hotmail.com  ​

 

Børnegruppe                                                                                                                           

Udvalget der varetager de sportslige interesser sammen med trænerstab.

Arne Appelgren 21 32 35 57   anap@dbufyn.dk
Svend Erik Nielsen 62 60 20 22 24 82 20 14 sen@horne-fs.dk
Karsten Christoffersen 62 60 21 71 30 11 53 89 karstenogjette@mail.dk
Jan Skovhøj 21 40 62 74   janskovhoej@hotmail.dk
Morten Sørensen 62 61 65 43 20 62 26 96 morten_line@hotmail.com
Mette Stage 63 60 00 06 20 22 84 26 mette-jacob@mail.dk

 

Sport & Event                                                                                                                                    

Udvalget der er den rent forretningsmæssige del af klubben, eller med andre ord står for den administrative og praktiske udførelse af arrangementer, events og nye tiltag.

Hans Martin Møller 63 60 00 03 23 26 20 75 hamm@dbufyn.dk
Flemming Sørensen 62 60 22 55 23 44 67 88 fles@mail.dk
Carsten Belling 62 60 19 51 22 81 30 87 carstenbelling@mail.dk  
John Nielsen 64 73 22 35 23 42 23 60 j_r@hostmail.dk

 

 

Visionsudvalg
Udvalget der er klubbens "Tænketank", både hvad angår det sportslige, arrangementer og andre nye tiltag.

Hans Martin Møller 63 60 00 03 23 26 20 75 hamm@dbufyn.dk
John Nielsen 64 73 22 35 23 42 23 60 j_r@hostmail.dk

 

Forretningsudvalg
Udvalget der tager sig af den overordnede og daglige drift af fodboldafdelingen.

Svend Erik Nielsen 62 60 20 22 24 82 20 14 sen@horne-fs.dk
Hans Martin Møller 63 60 00 03 23 26 20 75 hamm@dbufyn.dk
Lars Raun 62 61 73 01 72 53 39 56 lars_raun@yahoo.dk
John Larsen 23 44 70 80   jolarsen53@gmail.com
Jens Jensen 25 30 50 51   j.s.jensen1975@gmail.com

 

Fodbold

Formand
profilepic
Svend Erik Nielsen
Næstformand
ingen img
Hans Martin Møller
Medlem
profilepic
Morten Nielsen
Sportschef
ingen img
Ole Filstrup Pedersen
Næstformand
ingen img
Lars Raun
Medlem
ingen img
Mathias P. Nielsen
Kommunikationskoordinator
ingen img
Jens Jensen
Økonomikoordinator
profilepic
John Larsen