Menu

Fodbold

I Horne forenede Sportsklubber er det sjovt at spille fodbold! Det væsentligste er glæden ved legen med bolden, og lysten til at være sammen i fritiden.

Fodboldglæden er det centrale for alle aktiviteter i HfS-fodbold. Udviklingen af klubben på og udenfor banen skyldes et ønske om at skabe bedst mulige rammer for fodboldspillet på Horne land. Fritidsklubben L*egsmarken og ungdomsklubben "The Alamo" har gjort klubben endnu mere interessant for børn og unge mennesker.

Både for børn og voksne handler fodbold i HfS om at finde en balance mellem leg og læring. På hvert enkelt hold bestræber trænerne sig på at give plads til at lege og mulighed for at lære. Leg og læring skal ikke være to modsætninger i Horne fS. Alligevel vægter vi, at legen skal være det primære for børn under 10 år "LEG og fodbold" , hvorimod læring prioriteres for børn over 10 år "FODBOLD og leg". Det er aldrig for sent at blive en del af klubben, og det er aldrig for sent at starte med at spille fodbold. Der er en gratis prøve periode på 2 uger, så alle frit kan prøve at spille i den blå trøje på det grønne græs.

Hvis man ikke selv har lysten til at spille, så kan man være aktiv som holdleder, træner, dommer eller tilskuer! Alle drenge og piger, små og store, unge og ældre er velkomne i Horne fS - Fodbold.

Vi ses på Egsfield Ground!
Den smukkeste grønne "svær" på Fyn.


DBU Fyns turneringsreglement ved klubskifter


Klubskifter

8.1 Generelt
Ved klubskifte kan spilleberettigelse tidligst opnås i den førstkommende nye turneringshalvdel.

Ved bopælsforandring fra een lokalunion til en anden og i ganske særlige tilfælde kan lokalunionen dispensere fra reglerne. For spillere i turneringer udskrevet af DBU, kan dispensation gives af DBU, og gælder herefter også i lokalunionerne.

Spilleberettigelse kan i intet tilfælde opnås på et tidspunkt, hvor der mangler 3 kampe eller færre i en turnering.

8.2 Klubskifte mellem to danske klubber:
Et udfyldt DBU-spillercertifikat skal medbringes, hvis spilleren i indeværende eller i nærmest foregående turneringsår har spillet for den afgivende klub. Den afgivende klub kan tilbageholde spillercertifikatet såfremt spilleren er i restance med op til seks måneders kontingent. Certifikatet skal opbevares i klubben, og skal forevises til lokalunionen på forlangende.

Hvis spilleren ikke har spillet i indeværende eller nærmest foregående turneringsår, skal spilleren udfylde en DBU-spillererklæring. Erklæringen indsendes til lokalunionen, der daterer, underskriver og tilbagesender erklæringen til klubben, inden spilleren kan benyttes i turnerings- eller pokalkampe. Kopi af erklæringen opbevares i lokalunionen. For spillere, der ikke er fyldt 18 år, skal erklæringen underskrives af forældre/værge.

En spiller, der forlader en klub med "ikke-afsonet” karantænedag(e), kan i sin nye klub kun "spilles fri" på et tilsvarende eller nærmeste højere rangerende hold, subsidiært den nye klubs 1. hold. Lokalunionen afgør i tvivlstilfælde, på hvilket lavere rangerende hold spilleren vil være spilleberettiget, efter udstået karantæne.

Husk at have betalt kontingent/restance til den klub du flytter til/fra, når dit spiller certifikat skal flyttes.

Hvis du fremover skal spille i Horne fS eller flytte til anden klub skal du kontakte enten:

Ole Pedersen 5132 8889 olefp@hotmail.com
Svend Erik Nielsen 6260 2022 sen@horne-fs.dk