Menu

Formål

image

Sundhed, socialt samvær, sport og sjov er formålet for L*Egsmarken.

Inspiration til fysisk aktivitet sker ved at præsentere børn for forskellige idrætter. Der stræbes efter et fornuftigt samspil imellem fysisk aktivitet, hygge og afslapning. Kage, hygge og computer skal kombineres med gulerødder, leg og fysisk aktivitet.

Mad - og især sund og rigtig mad skal være en del af hverdagen. Børnene deltager i valg af mad og tilberedelse af mad samt oprydning.

Børnene opfordres til at tage ansvar for hinanden og for klubbens miljø. Ligesom børnene forventes selv at igangsætte aktiviteter. Børnene skal udvikle kompetencer indenfor igangsætning af sig selv og andre. Desuden skal børnene selv løse konflikter eventuelt med hjælp fra voksne.

I fritidsklubben vil og skal børnene møde unge/voksne forbilleder – som er hele mennesker, der inspirerer børnene til samvær og glæde. Samtidig lægges der stor vægt på, at de voksne er ærlige overfor børnene, selvom børnene kan opleve dette som en overraskende direkte kommunikation.

Små konkurrencer og dyster er et gennemgående tema i L*Egsmarkens hverdag. Det vigtigste er ikke at vinde, men at deltage og vise at man har mod til at deltage. Børnene skal være glade for vinde og ligeglade med at tabe.

I L*Egsmarken kan alle:

synge uanset næb.

lave smykker, uanset evner.

spille bold, uanset evner.

I L*Egsmarken er det en kvalitet at være skør. Den skøre giver og får oplevelser. Den skøre ser muligheder frem for begrænsninger. Den skøre ser nye vinkler og kreerer nye spil og aktiviteter.

Mobilitet og fleksibilitet efterstræbes i L*Egsmarken. Hvis vandet er varmt, forsøger vi at bevæge os derned. Er bærerne modne, rykker vi ud og høster. Blæser vinden, sætter vi drager op.

Frivillige forældre er meget velkomne i klubbens hverdag. Frivillige skal komme og gøre det, de har lyst til eller er bedst til.

L*Egsmarken vil gerne etablere sig som et professionelt værested, men vil samtidig fastholde den frivillige tankegang og handlemåde.

Luk