Menu

Teltudlejning

Telt udlejning
Skal dit firma have personalefest eller kundearrangement?

Skal du holde bryllup eller fødselsdag i haven?

Så har vi teltet, der passer lige til dit behov og fra 25,00 kr. per m2

 

Hos HfS Sport & Event, er der i lejen af teltet altid inkluderet hjælp til opsætning.
Du bestemmer selv hvor meget du vil have hjælp til, og dermed også hvor meget teltet koster at leje.
Teltet bestilles i sektioner. Hver sektion er 3 x 12 meter, det vil sige 36 m2 per sektion.
Der kan leveres op til 12 sektioner, i alt 432 m2. Der skal minimum bestilles 2 sektioner.
Se Telt størrelser herunder for antal personer, sektioner mm.
Når du lejer telt hos HfS Sport & Event, skal du som standard altid kunne stille med, minimum to personer til at hjælpe med opstillingen af teltet. Hvis du ikke kan hjælpe med opstillingen af teltet, klarer vi også det - se prisliste.
Levering af teltet er inklusiv i lejen i Faaborg-Midtfyn og Assens kommune.
Ved levering udenfor disse områder - se prisliste.
Der kan ikke leveres og opstilles udenfor Fyn.
Henvendelse til: Gitte & Bent Ove Larsen, tlf.: 62 60 18 51 / mobil: 22 18 83 41


Teltstørrelser

Max. antal

Sektioner

m2

Størrelse i m.

Pris i kr.

70 personer

2

72

6 x 12

2500,00

105 personer

3

108

9 x 12

2700,00

140 personer

4

144

12 x 12

3600,00

175 personer

5

180

15 x 12

4500,00

210 personer

6

216

18 x 12

5400,00

248 personer

7

252

21 x 12

 6300,00

285 personer

8

288

24 x 12

7200,00

321 personer

9

324

27 x 12

8100,00

357 personer

10

360

30 x 12

9000,00

393 personer

11

396

33 x 12

9900,00

430 personer

12

432

36 x 12

10.800,00

 

 

Vilkår for teltleje hos Horne fS Sport & Event  

 • Reservering af telt skal ske senest 1 uge før arrangement. Herefter sker opstilling af teltet på lejers fulde ansvar, med hensyn til opstilling, betaling samt eventuelle skader forbundet med udlejningen.
 • Det påhviler lejer, at kontrollere og bekræfte, at oplysningerne i denne bekræftelse er korrekte.
 • Minimums leje er gældende for tre sektioner, jævnfør gældende priser.
 • Reservation af teltet er først gældende, ved lejers underskrift på denne bekræftelse, med accept af gældende regler for teltleje hos Horne fS Sport & Event.
 • Ligeledes skal betalingsfristen, anført i bekræftelsen, for leje af teltet overholdes, for endelig bestilling af teltet. Såfremt bestilling af telt er mindre end 14 dage før arrangementet, skal betaling ske omgående eller senest 5 dage før arrangementet.
 • Såfremt betalingsfristen ikke er overholdt, kan udlejer uden yderligere varsel annullere reservationen af teltet, og udleje teltet til anden side.
 • Ved opstilling skal lejer selv stille med minimum 2 personer til hjælp. Såfremt lejer ikke kan stille med hjælp, er der et tillæg, jævnfør gældende priser.
 • Området for opstilling af teltet, skal være på blødt underlag (Jord, græs eller lignende). Såfremt der skal opstilles på hårdt underlag (fliser, asfalt eller lignende) afholder lejer samtlige udgifter ved eventuelle skader på telt, tilbehør og lignende. Området skal være ryddet og klar til opstilling af telt ved ankomst.
 • Såfremt teltet er opstillet på et udsat område, med hensyn til blæst og/eller regn, kan udlejer uden yderligere varsel nedtage teltet. Hvis lejer ønsker at gennemfører arrangementet, upåagtet vejret, sker dette det på lejers fulde ansvar, med hensyn til erstatning af beskadigelser på teltet.
 • Ved opstilling af fem eller flere sektioner, skal der være nødudgang belysning i teltet, hvilket leveres af udlejer. Det påhviler lejer at sørge for strøm til nødudgangs belysning.
 • Det er lejers pligt, at overholde gældende bestemmelser omkring fri adgang til nødudgange.
 • Teltet leveres altid uden gulv.
 • Der må ikke påsættes klistermærker eller lignende på teltdugen.
 • Der må ikke benyttes skarpe genstande på teltdugen.
 • Der må ikke ændres på opsætningen af teltet, uden yderligere aftale.
 • Hvis det lejede materiale bortkommer eller bliver beskadiget, betaler lejer erstatning til udlejer efter gældende dagspriser.
 • Eventuelle beskadigelser på teltet udbedres af udlejer og betales af udlejer.
 • Skader på det opstillede materiale skal oplyses ved op- og nedtagning.

  

Teltet opstilles kun på Fyn. Opstilling i Assens og Faaborg-Midtfyn kommune er inkluderet i prisen. Ved opstilling i øvrige kommuner på Fyn, er der et transport tillæg, jævnfør gældende priser. 

Horne FS Sport & Event - Egsgyden 12, 5600 Faaborg - Telefon: 4260 1649 – info@horne-fs.dk - www.horne-fs.dk

 

Luk