Menu

DBU Børneklub

image

Horne FS blev i 2023 DBU Børneklub                                                                                         

Med vores titel som DBU Børneklub viser vi, at vi virkelig vil børnefodbolden. Nu og i fremtiden vil vi arbejde endnu mere målrettet med vores børnefodboldtilbud for på den måde at sikre, at vi har et rigtig godt børnemiljø til klubbens fodboldbørn. Det betyder også, at vi vil prioritere børnefodbolden i klubben både økonomisk og organisatorisk.

At være blevet DBU Børneklub er først og fremmest en måde, hvorpå vi som klub peger arbejdet med vores børnefodbold i en særlig retning. Forskellige fokusområder skal være med til, at vi sikrer, at børnene i klubben er sunde og glade fodboldbørn.

  • Faglig sparring på kort og lang sigt
  • Bindeled mellem bestyrelse/ledelse, forældre og trænerne
  • Forventningsafstemning med trænere
  • Trænerudviklingssamtaler (TUS)
  • Brug af børneudviklingstrænerens netværk
  • Rekrutterings- og fastholdelses tiltag
  • Forløb med skole/institution
  • Sikre uddannelse - udvikling og dygtiggørelse af trænerteam

DBU Børneklub er et tiltag, som er kommet sammen med DBU’s nye børnefodboldstrategi, som blev vedtaget i 2021. Målet er at gøre dansk børnefodbold til verdens bedste fodbold for børn. Det mål vil vi i Horne FS gerne bidrage til, og derfor har vi nu underskrevet en aftale om at blive DBU Børneklub og arbejde målrettet med vores børnefodboldtilbud.

Hvis I har spørgsmål, er I altid velkomne til at kontakte klubbens børneansvarlig Brian Nielsen

Luk