Menu

Klubinfo

Velkommen

Horne fS fodbold er en klub hvor du vil føle dig velkommen, og hvor du som ganske ung får dine første gode oplevelser med idrætten.

HfS fodbold vil igennem hele din tid i Klubben, stå for at du kan spille fodbold og dyrke dine fritidsinteresser i trygge rammer, og med gode faciliteter, og trænere og ledere der kan lære og inspirere dig til mange spændende år i HfS fodbold.

Foruden fodbolden, vil du som ung kunne deltage i fritidsklubben L*Egsmarken og ungdomsklubben The Alamo, som begge er sociale aktiviteter som styrker sammenhold og kammeratskab.

Vi vil inddrage forældre, familie og venner i klubben, så vi kan tilbyde et godt klub- og fritidsliv for alle medlemmer.

Vi vil årligt lave arrangementer/events der inddrager børn, unge og ældre fra hele lokalsamfundet.

Vi vil skabe en række aktiviteter og projekter hvor familien kan deltage i og være sammen om i klubregi.

Velkommen i Horne fS fodbold

Svend E. Nielsen
Formand

Organisationen

Horne fS Fodbold er en del af Horne forende Sportsklubber.

Foruden fodboldafdelingen, er der også badminton- og fitnessafdeling, alle samlet i hovedforeningen.
I hovedbestyrelsen sidder repræsentanter for de to underafdelinger.

I Horne fS Fodbold er der 5 udvalg.

Fodboldudvalg
Forretningsudvalg
Seniorudvalg
Børneudvalg
Visionsudvalg

Luk