Menu

Sport & Event

Velkommen til Sport & Event.   
 
Horne FS Fodbold vil gerne være med til, at tilbyde en bred vifte af sportslige og kulturelle tilbud og muligheder, for hele Horne Land.

Vi arbejder hele tiden på, at gøre tilbudene så brede og nuancerede som mulig,
lige nu kan vi blandt andet tilbyde - Minigolf, Telt udlejning og Club Camps.

Bæredygtighed

Fodboldklubben Horne FS vil altid have sporten og dermed fodbolden som sit vigtigste mål.

Som en forening er det ikke blot de forskellige udvalgs opgave, at sørge for den almindelig daglige drift, men i høj grad også at udvikle klubben på alle tænkelige områder. Organisationen i klubben, med tilhørende udvalg, skal i forening forstærke klubbens mål og ønsker.
Dermed sikres at fodbolden får det bedst tænkelig udgangspunkt for sportsligt at kunne udvikle træning, faciliteter, trænere og støttefunktioner.

Vedligeholdelse og udvidelse af både faciliteter og vilkår, kan ikke lade sig gøre uden et økonomisk grundlag. Det er derfor enhver klubs pligt, at også økonomisk sikre at klubben består, vedligeholder og udvikler sig. Med andre ord at bidrage til, at klubben er bæredygtig også økonomisk.
Der er to måder at sikre en bæredygtig økonomi i en klub som Horne fS Fodbold.

Den ene vej er at minimere udgifter i klubben, således at kontingent kronerne kun bruges til de mest fundmentale udgifter, såsom hal leje, tilmeldingsgebyrer til de årlige turneringer, energiforbrug, administration samt lejlighedsvis indkøb af bolde og udstyr. Denne vej forudsætter at der er mange medlemmer i klubben.

Den anden vej er, at øge sine aktiviteter, i den erkendelse at indtægten fra kontingent ikke rækker til meget mere, end blot de fundmentale udgifter.
En forøgelse af aktiviteter i en klub som Horne fS Fodbold, er bl.a. ensbetydende med:
En aktiv og målrettet indsats for at få sponsorer - og dermed tilbyde et attraktivt og seriøst produkt.
Planlægning og afvikling af større eller mindre events og arrangementer både på og udenfor klubbens område.
Prioritering og budgettering af midler til uddannelse af trænere, dommer og ledere.
Udvikling og gennemførelse af andre aktiviteter der kan bidrage til klubbens drift, herunder udvidelse af vores faciliteter på inde og ude.
Effektivisering af klubbens midler og ressourcer i den daglige drift.
Ansættelse af personer, der kan varetage den daglige administration af overstående aktiviteter.

Fodbold og sport er også en del af vores kultur, og er derfor en naturlig del af vores arbejde og vores samlede vision. Vi vil ikke blot være en fodboldklub, der hvert år må nedprioritere udvikling og fremdrift, fordi det økonomiske grundlag ikke er til stede. Vi vil derimod konstant øge vores aktiviteter, og dermed sikre en bæredygtig fremtid, både økonomisk og sportsligt, for vores medlemmer og dermed hele Horne Land.
Du kan læse mere om vores langsigtet planer, i Vision 2016 her på hjemmesiden.

Rent sportsligt er det stik imod vores langsigtet vision om bæredygtig økonomi, at skulle individuelt betale for sportslig succes på banen. På nuværende tidspunkt er der intet grundlag for, at en klub som Horne fS Fodbold skulle have interessere i dette, og derfor overlades sådanne dispositioner til højere rangerende klubber.

Med venlig hilsen

Hans Martin Møller
Formand for HFS Sport & Event

Arbejdsopgaver for Sport & Event
Hos Horne FS Fodbold er det Sport & Event der arrangerer alle arrangementer, stævner og events.

Det er ligeledes Sport & Events opgave, at servicere og have kontakt med klubbens sponsorer.

Sport & Event arbejder hele tiden på, at skaffe flere sponsorer til klubben, samt at udbygge vores sponsorater og produkter, så vi altid kan tilbyde det mest attraktive indhold til vores nuværende og fremtidige sponsorer.

Du kan læse mere om vores sponsorater i menuen Sport & Event - Erhverv.

Kontakt Sport & Event
Hvis du har spørgsmål til Sport & Event eller gerne vil tegne et sponsorat, så kontakt os.

Hans Martin Møller 23 26 20 75 hamm@horne-fs.dk

 

Luk