Menu

Klubskifte

§16 Spilletilladelse ved klubskifte mellem DBU-klubber

§ 16.1 En spiller kan aldrig opnå tilladelse til at spille for et hold i en ny klub, hvis pågældende hold mangler tre eller færre kampe i turneringsrækken. Gælder dog ikke i børne- og ungdomsrækkerne.

§ 16.2 En spiller skal have aktiveret sit fodboldpas for at være spilleberettiget i kampe omfattende dette reglement.

§ 16.3 En spiller, der ikke tidligere har spillet fodbold under DBU eller lokalunionerne, skal tildeles et elektronisk spillercertifikat ved sin indmeldelse. Dette sker automatisk, når spilleren oprettes i første moderklub under DBU/DBUs lokalunioner. Klubben har ved indmeldelse af en sådan spiller pligt til at sikre sig, at spilleren ikke er oprettet i DBU/DBUs lokalunioners database i forvejen.

§ 16.4 Dispensationer ved klubskifter udstedt af DBU gælder også DBU Fyns turneringer.

§ 16.5 Hvis en spiller vil skifte til at spille kamp for en ny moderklub, skal der udfærdiges et elektronisk DBU spillercertifikat. Spilleren - for ikke-myndige spillere dennes forældre/værge - har pligt til at oplyse den nye moderklub om navnet på den tidligere, nu afgivende moderklub

§ 16.6 Den nye moderklub rekvirerer via KlubOffice fra afgivende moderklub spillerens elektroniske DBU-spillercertifikat. Først når dette er modtaget i den nye moderklub kan spilleren deltage for sin nye moderklub. Under forudsætning af, at pågældende er registreret og godkendt af LU.

§ 16.7 Afgivende moderklub skal elektronisk udfylde og og oversende spillercertifikatet via KlubOffice til den nye moderklub - idet et spillercertifikat dog lovligt kan tilbageholdes med henvisning til, at spilleren er i restance med op til 6 måneders kontingent.

§ 16.8 Reagerer den afgivne moderklub ikke inden for en frist på 7 dage, kan den nye moderklubs Lokalunion på anmodning udstede spillercertifikat.


§17 Spilleberettigelse ved skifte fra ikke-DBU klub samt for ikke-danske statsborgere

§ 17.1 En spiller kan aldrig opnå tilladelse til at spille for et hold i en ny klub, hvis pågældende hold mangler tre eller færre kampe i turneringsrækken. Gælder dog ikke i børne- og ungdomsrækkerne.

§ 17.2 Ved klubskifte fra en grønlandsk klub til en DBU Fyn-klub, skal denne kontakte DBU Fyn, der for at udstede en spillertilladelse skal have dokumentation på, at spilleren ikke er i kontingentrestance til sin tidligere grønlandske klub.

§ 17.3 Anmodning om spilletilladelse fra danske statsborgere, der senest har spillet i udenlandske – incl. færøske – klubber, samt fra ikke-danske statsborgere – uanset om disse har spillet i udenlandske klubber eller ej - skal indsendes til DBU, der også fastsætter regler og procedure herfor. Spilleren må ikke deltage i kamp, før klubben har modtaget tilladelsen fra DBU – evt. en midlertidig tilladelse.

§ 17.4 Spillere, som på tidspunktet for indmeldelse i klubben ikke er fyldt 10 år, er undtaget og må spille med det samme

Hvis du fremover skal spille i Horne FS, SFF 2015 eller flytte til anden klub skal du kontakte:

Ole Pedersen 51 32 88 89   olefp@hotmail.com
Svend Erik Nielsen  24 82 20 14   sen@horne-fs.dk

 

Luk