Menu

Bestyrelse & Grupper

Organisationen i Horne fS Fodbold er opbygget af udvalg og grupper, hver med deres specifikke opgaver. Alle grupper arbejder efter en samlet Handlingsplan, med en beskrivelse af arbejdsopgaver for de enkelte grupper. Handlingsplanen bliver hvert år revideret og tilrettet klubbens behov og ønsker.

For at sikre kontinuitet og effektiv kommunikation, beslutningsgrundlag samt arbejdsrum for nedenstående grupper, er en eller flere af konsulenterne en del af alle udvalg, dog undtaget Forretningsudvalget.

Du kan herunder se hvem der medlem af de forskellige udvalg/grupper, samt hvordan du kommer i kontakt med de enkelte personer

 

Børnegruppe                                                                                                                           

Gruppen der varetager de sportslige interesser sammen med trænerstab.

Brian Nielsen 24 82 20 14   hrbnielsen@gmail.com
Charlotte Naabye 28 93 07 12   cnaabye@hotmail.com
Martin Rasmussen 29 29 96 08   sisgas@msn.com
Michaela Cecilie Miller 22 96 82 12   michaelaceciliem@gmail.com

                                                                                                                 

Forretningsudvalg
Udvalg der tager sig af den overordnede og daglige drift af fodboldafdelingen.

Svend Erik Nielsen 24 82 20 14   sen@horne-fs.dk
Hans Martin Møller 63 60 00 03 23 26 20 75 hamm@horne-fs.dk
Lars Raun 62 61 73 01 60 59 81 92‬ lars_raun@yahoo.dk
John Larsen 23 44 70 80   kasserer@horne-fs.dk
Andreas Frederiksen     frederiksen82@msn.com

 

Luk