Menu

Regelsæt

  • Alle nye potentielle medlemmer tilbydes en prøvetid på 1 uge. Ved indmeldelse betales for prøvetiden, altså bagud.
  • Gæster er altid velkommen. Alle medlemmer må hver måned have én gæst med i klubben. Gæsten skal som alle andre medlemmer være fra 4. – 6. klasse.
  • Slik, sodavand, usund medbragt mad og lignende er ikke tilladt i klubben. Såfremt et medlem medbringer ovenstående, vil dette blive konfiskeret og først udleveret når klubben lukker.
  • L*Egsmarkens medlemmer har i åbningstiden, fortrinsret til alle aktiviteter i klubhuset, samt tilhørende arealer omkring dette, herunder legeplads, kombibane og fodboldbaner.
  • Alle medlemmer skal respektere og passe på klubhuset. Det gælder for eksempel; at man sidder ned samlet og spiser frokost ved bordene, at der ikke: smækkes med døre, løbes i klubhuset, leges i køkkenet, at man rydder op efter sig. Der er ingen adgang i Motionsrummet, kiosk samt øvrige normalt aflåste rum.
  • Ved særligt skærpede omstændigheder, hvis medlemmet ikke overholder regler og/eller henvisninger, kan der uddeles karantæne eller udelukkelse af medlemmet. Forældre vil blive kontaktet, såfremt dette sker.
  • Ved et højere antal indmeldte, end plads og sikkerheds foreskrifter tillader, optages medlemmer ud fra venteliste.
  • Ved manglende indbetaling af kontingent sendes rykkerbrev, tillagt rykkergebyr Kr. 100,00. Betales dette ikke rettidigt, forbeholder L*Egsmarken sig ret til at udelukke medlemmet. Hvis medlemmet senere indmeldes, skal eventuelle restance, inklusiv rykkergebyrer, udredes.
  • Medlemskabet er fortløbende, også henover sommerferien, indtil skriftlig opsigelse modtages i klubben.
  • Opsigelsesfristen for udmeldelse er 1 måneds varsel, gældende fra den 1. i kommende måned.
Luk