Menu

Forsikring

Kollektive forsikringer
 
"Idrættens forsikringer" er navnet på en kollektiv forsikringsordning, der dækker alle landets godt 11.000 idrætsforeninger.

Aftalen er indgået af DANMARKS IDRÆTSFORBUND (DIF) og DGI i fællesskab, og betyder blandt andet, at samtlige paraplyorganisationernes medlemsforbund og foreninger automatisk er dækket ind af fem forsikringer - herunder en lovpligtig arbejdsskadeforsikring.

Gennem de kollektive forsikringer får fodboldklubberne ikke kun den lovpligtige arbejdsskadeforsikring, men også ansvars-, ulykkes-, retshjælps- samt en rejseforsikring.

De kollektive forsikringer er tegnet gennem Tryg, hvis lokale afdelinger står til rådighed med yderligere oplysninger.

Yderligere spørgsmål kan også rettes til DBU, den pågældende klubs lokalunion eller
DIFs konsulentafdeling, Anders Young Rasmussen, telefon 20 42 70 80 eller e-mail: ayr@dif.dk


Idrættens forsikringer:
De fem forsikringer dækker følgende:

Den lovpligtige arbejdsskadeforsikring:
Forsikringen er tegnet for samtlige personer, der er ansat i DGI/DIF regi.
Den sikrer, at foreninger og forbund er dækket ind i de situationer, hvor der ydes erstatning efter lov om forsikring mod følger af arbejdsskade.
Arbejdsskadeforsikringen dækker følger af uheld, der opstår, mens den ansatte arbejder for foreningen. Arbejdet behøver ikke at være lønnet. Forsikringen dækker ikke professionelle og andre ligestillede kontraktansatte idrætsudøvere. For disse skal der tegnes selvstændige forsikringer.

I henhold til loven dækkes:

Sygebehandling, optræning og hjælpemidler
Varigt tab af erhvervsevne
Godtgørelse for varigt men
Dødsfald
Brilleskader.

Ansvarsforsikringen:
Dækker det erstatningsansvar, foreningen kan pådrage sig i forbindelse med sine aktiviteter, herunder som ejer eller bruger af den ejendom aktiviteten drives fra.
Ansvarsforsikringen dækker foreningens ansvar for skade forvoldt af ansatte eller udpegede ledere, trænere, instruktører, dommere eller i øvrigt ansat personale i deres arbejde for foreningen.
Skade forvoldt af det enkelte medlem skal dækkes af dennes private ansvarsforsikring.

Ulykkesforsikringen:
Dækker bestyrelses- og udvalgsmedlemmer samt holdledere ved ulykker, der sker, mens de virker for foreningen.
Forsikringen dækker ikke følger af ulykkestilfælde under sportslig aktivitet, hvor den enkelte optræder som almindelig idrætsudøver. Den dækker heller ikke følger af ulykkestilfælde, der er omfattet af arbejdsskadeforsikringen.

Retshjælpsforsikringen:

Dækker omkostninger i forbindelse med visse retslige konflikter.
For eksempel hvis en forening engagerer et kendt orkester til at spille ved en fest, og orkesteret udebliver på grund af et bedre engagement, og foreningen må anlægge sag for at få godtgjort sit tab.
Retshjælpsforsikringen dækker ikke tvister mellem foreninger organiseret under DGI og DIF.
Forsikringen er tegnet med et maksimum på 75.000 kroner per sag og med en selvrisiko på 5.000 kroner.

Rejseforsikringen:
Dækker ansatte og frivillige ledere, instruktører og personale.
De kollektive forsikringer er tegnet gennem Alm. Brand, som står til rådighed, hvis der skulle være eventuelle forsikringsmæssige spørgsmål.

Luk