Menu

Praktiske ting

image

Allergi mm.
Hvis et medlem har allergi eller lider af en kronisk sygdom, er det vigtigt at dette bliver skrevet på indmeldelsen. Dette bliver efterfølgende skrevet ind på, vores særlig opmærksomhedsliste, til hjælp for personalet.

Ansvar
Vi opfordrer alle medlemmer til, at have en ansvars- og ulykkesforsikring, da al færdsel og benyttelse, inde og ude, af L*Egsmarkens materiel sker på eget ansvar.

Glemt tøj
Glemt tøj lægges hver dag ind i omklædning 5. Hver måned bliver ikke afhentet tøj, afleveret i en tøj container.

Indmeldelse
Man kan tilmelde sig ind i klubben med en indmeldelses formular, som enten kan hentes fra hjemmesiden eller i klubhuset.

Kiosk
Der er ikke åben i kiosken i L*Egsmarkens åbningstid, og medlemmer har derfor ingen adgang og kan ikke købe fra kiosken.

Mad
Der serveres mad af varierende art hver dag. Det kan dog ikke forventes at man får et hovedmåltid, hvorfor medlemmerne opfordres til at have en eventuel madpakke med som supplement. Der må ikke medbringes slik, sodavand el. lign.

Medlemspris
Det koster 1200,- kr. for et skoleår at være medlem af L*Egsmarken. Der udsendes opkrævning efter indmeldelsen. Der kan forekomme brugerbetaling på enkelte arrangementer ud af huset.

Telefon
Medlemmerne kan benytte klubbens telefon, til korte beskeder, efter at have spurgt en af de ansatte.

Tøj
Det er en god ide, at have ekstra tøj med i klubben, specielt på regnfulde årstider. Man kan deponere sit tøj i klubbens skab.
Overtøj, tasker, sko osv. skal lægges i omklædningsrummene.

Hvem skal jeg kontakte???

Jette Müller, tlf.: 31 38 70 38, E-mail: legsmarken@horne-fs.dk

Facebook (lukket gruppe)

Luk