Menu

Udvalg & Grupper

Organisationen i Horne fS Fodbold er opbygget af udvalg og grupper, hver med deres specifikke opgaver. Alle udvalg/grupper arbejder efter en samlet Handlingsplan, med en beskrivelse af arbejdsopgaver for de enkelte udvalg/grupper. Handlingsplanen bliver hvert år revideret og tilrettet klubbens behov og ønsker.

For at sikre kontinuitet og effektiv kommunikation, beslutningsgrundlag samt arbejdsrum for nedenstående udvalg/grupper, er en eller flere af konsulenterne en del af alle udvalg, dog undtaget Forretningsudvalget.

Du kan herunder se hvem der medlem af de forskellige udvalg/grupper, samt hvordan du kommer i kontakt med de enkelte personer

 

Børnegruppe                                                                                                                           

Udvalget der varetager de sportslige interesser sammen med trænerstab.

Svend Erik Nielsen 24 82 20 14   sen@horne-fs.dk
Morten Sørensen 62 61 65 43 20 62 26 96 morten_line@hotmail.com 
Michael Christoffersen 24 60 97 28   michaeljuul2@gmail.com
Line Østbjerg Sørensen 62 61 65 43 31 12 28 00 oestbjerg79@hotmail.com
Trine Christensen 40 91 25 86   trinec8@gmail.com
Mogens Brems  21 61 99 50‬   mogens@noerlundgaard.dk

                                                                                                                 

Forretningsudvalg
Udvalget der tager sig af den overordnede og daglige drift af fodboldafdelingen.

Svend Erik Nielsen 24 82 20 14   sen@horne-fs.dk
Hans Martin Møller 63 60 00 03 23 26 20 75 hamm@horne-fs.dk
Lars Raun 62 61 73 01 60 59 81 92‬ lars_raun@yahoo.dk
John Larsen 23 44 70 80   kasserer@horne-fs.dk
Jens Jensen 25 30 50 51   j.s.jensen1975@gmail.com