Menu

Generalforsamling i Horne FS

image
05. februar 2023 kl. 08:35
Indkaldelse til generalforsamling

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

onsdag den 29. marts kl. 19.30 i Horne Idrætscenter.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden iflg. vedtægterne.

Forslag til vedtægtsændringer fra Horne FS's bestyrelse

p.b.v. Svend Erik Nielsen

Luk